Contact Us     |     My Account     |     Checkout

M2Box คือกล่องของขวัญรายเดือนที่เต็มไปด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพ และปลอดสารเคมี สมาชิกของเราจะได้รับ M2Box ท่ีเราคัดสรร เฉพาะสินค้าธรรมชาติที่มีคุณภาพ น่าใช้ และปลอดภัย จัดเป็นชุด ของขวัญ ส่งตรงถึงบ้านสมาชิกเดือนละ 1 กล่องเป็น surprise box เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

01About

HOW IT ALL STARTED

M2Box เริ่มต้นมาได้อย่างไร

M2Box สร้างสรรค์โดยสองพี่น้อง โบว์และบิ๊ก เราสองคนโชคดี มีโอกาสได้ไปเติบโตใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเป็นเวลานาน และเมื่อได้กลับมาอยู่เมืองไทย สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกแตกต่างและไมเข้าใจคือมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนไทย บางคนเข้าใจว่าอาหารราคาแพงหมายถึงคุณภาพดี บางคนชอบออกกําลังกายแต่ทาน Junk Food เป็นประจํา บางคนจ่ายเงินจํานวนมากกับเครื่องสําอางและครีมบํารุงผิว แต่เลือกที่จะประหยัดกับคุณภาพอาหารเช้าในแต่ละวัน

เรารู้สึกว่าคนไทยทราบและนิยมแต่คําว่า “ดูดี” โดยไมเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว “สุขภาพดี” นั้นไม่ใช่แค่เปลือกนอก แต่เป็นการใช้ชีวิต ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มาก รับสารเคมีให้น้อย พวกเรายิ่งรู้สึกเสียดายหลังจากที่ได้ศึกษาภูมปัญญาไทยและหลายเรื่องราวของ ผู้ผลิตสินค้าธรรมชาติในประเทศ ที่ไม่ได้รับความนิยมจากคนไทยด้วยกันเอง เราจึงเริ่ม M2Box ขึ้นมาเพราะอยากให้คนไทย ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและสินค้าธรรมชาติในตลาดที่เป็นทางเลือกที่ดี เราคาดหวังว่าการรับและดูแลสมาชิกเพื่อคัดสรรสินค้า ให้ในระบบรายเดือนจะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยห่วงใยสุขภาพอย่างแท้จริงและถือปฏิบัติในการเลือกใช้สินค้าที่ดีต่อตนเองและสิ่ง แวดล้อมอยางต่อเนื่อง

OUR CORE VALUE

เพราะเราอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ

QUALITY

คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี มีฉลากและมีคุณภาพ เราใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะคุณภาพของสินค้านั้นเป็นปัจจัยหลักของสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องของคุณและคนที่คุณรัก

VALUE

ไม่ต้องกลัวกับราคาที่แพงของสินค้าเพื่อสุขภาพอีกต่อไปเพราะสมาชิกของเราประหยัดได้กว่า 30% เมื่อเทียบกับการไปเดินเลือกซื้อสินค้าเอง

VARIETY

เปิดโลกไปกับสินค้าที่หลากหลาย เราคัดสรรสินค้าจากผู้ผลิตไทยและต่างประเทศเข้าไปในกล่องแล้วส่งให้คุณไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน ให้สมาชิกได้รู้จักผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆ

BRANDS WE'VE WORKED WITH

05Clients
elegant_icon

LET’S WORK TOGETHER